Op 11 februari, het weekeind voor Valentijnsdag, ben je getuige van een wel heel bijzonder liefdesverhaal. Namelijk dat van Suus en Jacco uit Geluk bij een Ongeluk. Een echte Tinteling Romance, maar dan met iets anders…

Meer diversiteit

Sinds een tijdje is de roep om meer diversiteit in de literatuur (niet alleen de Nederlandse maar ook in bijvoorbeeld Amerikaanse of Engelse boeken) steeds sterker aanwezig. Met meer diversiteit wordt bedoeld dat de hoofdpersonages in het boek niet de standaard knappe, blanke man of vrouw is. De wereld is zo veel meer divers. Waarom hedendaagse boeken dan niet?

Tinteling Romance is trots om zich vanaf 2017 ook te profileren als meer diverse uitgeverij. Niet alleen beginnen wij in 2017 een aparte reeks boeken met Tintelende lesbische verhalen (Tinteling Fem, hierover later meer; houdt de website in de gaten), ook verschijnt ons het eerste boek met een mindervalide hoofdpersonage.

Ervaringsdeskundigen

Dit boek is Geluk bij een Ongeluk en wordt geschreven door onze nieuwe debutant: Wendy Brokers. Voor haar debuut sprak Wendy met een aantal jonge vrouwen die vanwege een dwarslaesie aan een rolstoel gebonden zijn. Hun ervaringen verwerkte ze in het fictieve verhaal van Suus Versluis, waardoor het niet alleen een romantisch verhaal is, maar ook een herkenbaar verhaal dat gestoeld is op de ervaringen van ‘echte vrouwen’.

Daarmee is Geluk bij een Ongeluk overigens niet exclusief bedoeld voor lezers met een handicap, al wordt de focus wel gelegd op deze doelgroep, juist omdat er voor hen in de literatuur weinig tot geen herkenbare hoofdpersonages zijn waarmee zij zich kunnen identificeren. Het boek is vooral een heerlijk, maar absoluut niet zoetsappig liefdesverhaal.

Cover Geluk bij een Ongeluk